Tag: Amiibo

...

July 19, 2019

Super Smash Bros.

Pichu

Amiibo

...

Nov. 15, 2019

Super Smash Bros.

Incineroar

Amiibo

...

July 19, 2019

Super Smash Bros.

Isabelle

Amiibo

...

Oct. 23, 2015

Super Smash Bros.

Mewtwo

Amiibo

...

Nov. 15, 2019

Simon

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Zelda

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Urbosa

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Revali

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Mipha

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Link

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Guardiano

Amiibo

...

None

TloZ: Breath of the Wild

Daruk

Amiibo

...

None

TLoZ - 30th Anniversary

Zelda - The Wind Waker

Amiibo

...

None

TLoZ - 30th Anniversary

Wolf Link

Amiibo

...

None

TLoZ - 30th Anniversary

Link - Ocarina of Time

Amiibo

...

None

Super Mario

Yoshi

Amiibo

...

None

Super Mario

Wario

Amiibo

...

None

Super Mario

Toad

Amiibo

...

None

Super Mario

Rosalina

Amiibo

...

None

Super Mario

Mario

Amiibo

...

None

Super Mario

Donkey Kong

Amiibo

...

None

Super Mario

Daisy

Amiibo

...

None

Super Mario

Boo

Amiibo

...

None

Splatoon

Perla

Amiibo

None

Splatoon

Octoling Octopus

Amiibo

None

Splatoon

Octoling Girl

Amiibo

None

Splatoon

Octoling Boy

Amiibo

...

None

Splatoon

Marina

Amiibo

...

None

Splatoon

Marie

Amiibo

...

None

Splatoon

Inkling Squid (Purple)

Amiibo

...

None

Splatoon

Inkling Squid (Green)

Amiibo

...

None

Splatoon

Inkling Girl (Pink)

Amiibo

...

May 29, 2015

Splatoon

Inkling Girl (Orange)

Amiibo

...

None

Splatoon

Inkling Boy (Green)

Amiibo

...

May 29, 2015

Splatoon

Inkling Boy (Blue)

Amiibo

...

July 8, 2016

Splatoon

Callie / Stella

Amiibo

...

Sept. 15, 2017

Metroid

Samus Aran

Amiibo

...

Sept. 15, 2017

Metroid

Metroid

Amiibo

...

Sept. 20, 2019

Link's Awakening

Link

Amiibo

...

June 10, 2016

Kirby

Waddle Dee

Amiibo

...

June 10, 2016

Kirby

Meta Knight

Amiibo

...

June 10, 2016

Kirby

Kirby

Amiibo

...

June 10, 2016

Kirby

King Dedede

Amiibo

...

Oct. 20, 2017

Fire Emblem

Tiki

Amiibo

...

Oct. 20, 2017

Fire Emblem

Chrom

Amiibo

...

May 19, 2017

Fire Emblem

Celica

Amiibo

...

May 19, 2017

Fire Emblem

Alm

Amiibo

...

None

Chibi-Robo

Chibi-Robo

Amiibo